Θερμοπρόσοψη στον Αγ. Βασίλειο και επένδυση με πέτρα.

Θερμοπρόσοψη στον Αγ. Βασίλειο και επένδυση με πέτρα.